Khóa Vân Tay Bằng Đồng DensoSmart LX79 YB

22.000.000

  •  Mã Sản Phẩm: LX79 YB
  •  Chế độ mở khóa: App Điện Thoại (Wifi), Vân Tay, Thẻ Từ, Mật Mã, Chìa Cơ
  • Màu sắc: Màu Vàng Đồng